HUISREGELS ICON

Bij het betreden van ICON Club ga je met de huisregels akkoord. Deze regels zijn er voor jullie en onze veiligheid.

–  Bezoeker betreedt ICON Club op eigen risico. De organisatie/clubdirectie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel. Bezoeker dient passende maatregelen te nemen om zijn gehoor te beschermen omdat meer dan 85 decibel aan geluid wordt geproduceerd.

–  De minimum leeftijd is 18 jaar, bij twijfel dient bezoeker zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

–  De organisatie kan bij overtreding van de huisregels bezoeker de toegang weigeren en/of uit ICON Club verwijderen.

–  Bezoeker dient, indien van toepassing, over een geldig te scannen toegangsbewijs te beschikken.

–  Bezoeker en zijn bagage wordt bij entree gevisiteerd door de beveiligingsorganisatie, ook in de club kan bezoeker gevisiteerd worden.

–  Garderobe is tegen betaling verplicht voor jassen, tassen, caps, hoofddeksels, paraplu’s etc.

–  Het is verboden eigendommen van ICON Club naar buiten mee te nemen. U bent aansprakelijk voor beschadigingen van onze eigendommen.

–  Eigen consumpties zoals: eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, verboden middelen en dieren zijn verboden mee te nemen.

–  Het evenement vastleggen, indien van toepassing, en openbaar maken in professionele en/of commerciële vorm, met inbegrip van fotograferen en filmen is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie/clubdirectie niet toegestaan.

–  Het is verboden op en rondom de club, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie/clubdirectie.

–  Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie geïnformeerd. Alle soorten hard en/of softdrugs worden in beslag genomen.

–  De clubdirectie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van bezoeker.

–  Bezoeker met voetbalshirt en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen wordt geweigerd. Correcte kleding is verplicht.

–  Roken in ICON Club of in de directe omgeving is niet toegestaan.

–  Bezoeker die zich schuldig maakt aan ongewenste intimiteiten, racistische en/of discriminerende opmerkingen wordt verwijderd en/of overgedragen aan de politie.

–  Bezoeker stemt in met registratie op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten en/of vergoedingen aan worden ontleend. Bij ongeregeldheden en/of ongevallen kunnen deze opnamen ook aan derden worden verstrekt.

–  Munten, indien van toepassing, zijn alleen geldig tijdens het evenement en kunnen na afloop niet worden teruggegeven.

–  Bezoeker is verplicht aanwijzingen van herkenbare medewerkers/beveiligers op te volgen.

–  De organisatie/clubdirectie heeft het recht het programma onder alle omstandigheden aan te passen.

–  Wapens zijn ten strengste verboden en zullen in beslag worden genomen en vernietigd.

–  ICON Club is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden verspreidt op het internet en/of technische storingen.

–  Gevonden voorwerpen dient u bij onze garderobe in te leveren. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien beslist de directie.

Wij wensen iedereen een prettig verblijf.

ICON TEAM